การสร้างเนื้อหาใหม่ใน Blog

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ได้โดยคลิกปุ่ม เรื่องใหม่

หรือเมนู เรื่อง, เขียนเรื่องใหม่

ปรากฏจอภาพส่วนสร้างเนื้อหาดังนี้

ป้อนชื่อเรื่องที่ต้องการนำเสนอในส่วน Title และเนื้อหาในส่วน Post โดยสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาได้จากปุ่มเครื่องมือที่มีหลักการเหมือน Word นั่นเอง

เมื่อป้อนเนื้อหาแล้ว ให้คลิกปุ่ม เผยแพร่ เพื่อนำเสนอเนื้อหา


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.