การแก้ไขเนื้อหาใน Blog

การแก้ไขเนื้อหาที่นำเข้า Blog ทำได้โดยคลิกเลือกเมนู เรื่อง, แก้ไข

ปรากฏจอภาพส่วนเนื้อหาดังนี้

เลื่อนหารายการเนื้อหาของตนเอง สังเกตได้ว่าชื่อเนื้อหาจะคลิกได้ จากนั้นก็คลิกเพื่อเข้าแก้ไขแล้วคลิกปุ่ม อัปเดตเรื่อง เพื่อบันทึกการแก้ไข


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.