การลบเนื้อหาใน Blog

การลบเนื้อหาใน Blog ทำได้โดยคลิกเลือกเมนู เรื่อง, แก้ไข

ปรากฏจอภาพส่วนเนื้อหาดังนี้

คลิกใน Check box รายการที่ต้องการลบ แล้วเลือก Drop Down Menu เป็น ลบ

จากนั้นคลิกปุ่ม ทำงาน


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.