การเลือกหมวดเนื้อหาใน Blog

เนื้อหาที่นำเข้า Blog สามารถกำหนดหมวดเนื้อหาได้ โดยเข้าสู่โหมดสร้าง และแก้ไขเนื้อหา แล้วเลื่อนมาที่รายการ

ทั้งนี้สามารถสร้างหมวดเพิ่มได้ตามต้องการ โดยคลิกเลือก สร้างหมวดหมู่ใหม่ และคลิกเลือกหมวดเนื้อหาที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หมวด


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.