This is an old revision of the document!
—-

> Social Networking > Blog

การนำเข้ารูปภาพ

Blog รองรับการนำเสนอรูปภาพ โดยรูปภาพที่นำมาใช้ควรยึดหลักดังนี้

  1. ชื่อแฟ้มภาพเป็นภาษาอังกฤษ หรือผสมตัวเลข ห้ามใช้ช่องว่าง
  2. ฟอร์แมตภาพ .gif หรือ .jpg หรือ .png
  3. ควรลดขนาดภาพให้เหมาะสม (Resize)
  4. หากทำได้ ควรลดความละเอียดภาพ (Resolution) ให้เหลือ 72 dpi เท่านั้น

เมื่อเตรียมภาพพร้อมแล้ว ก็เข้าสู่โหมดสร้างเนื้อหา หรือแ้ก้ไขเนื้อหา จากนั้นคลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่ต้องการวางภาพ คลิกที่ปุ่ม Add an image

จากนั้นเลือก choose files to upload


ผู้เขียน

  1. นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีPersonal Tools
Creative Commons License
STKS Online Learning โดย http://stks.or.th/wiki อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.