Levitra Professional 20mgCanada Cialis OnlineGeneric Viagra Usa
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 ต.ค. - 15 ธ.ค.2555 กิจกรรม "Food for Fines" เปลี่ยนค่าปรับเป็นขนม อาหาร เพื่อการกุศล ณ STKS

15 ต.ค. - 15 ธ.ค.2555 กิจกรรม "Food for Fines" เปลี่ยนค่าปรับเป็นขนม อาหาร เพื่อการกุศล ณ STKS

E-mail Print

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) มีกำหนดการจะสำรวจหนังสือในห้องสมุดกลาง สวทช. จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านตรวจสอบหนังสือที่ยืมจาก STKS และ ห้องสมุดเนคเทค (เดิม) ที่อาจจะอยู่ในความครอบครองของท่านเป็นเวลานานเกินกำหนดยืม เพื่อนำคืน หรือต่ออายุการยืม หรือทำเรื่องยืมเป็นกรณีพิเศษ โดยมิต้องเสียเงินค่าปรับแต่อย่างใด แต่ขอรับบริจาคเป็นขนม อาหารแทนค่าปรับ เพื่อบริจาคให้กับน้อง ๆ ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2555 (ไม่ค้างค่าปรับก็ร่วมกิจกรรมได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1244

alt

Last Updated on Monday, 24 December 2012 10:39  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik