Buy Now LevitraBest Way To Take CialisViagra Professional
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ต.ค.55 บรรยายเรื่อง คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, OpenSource Software for Student ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาคาร จังหวัดสงขลา

19 ต.ค.55 บรรยายเรื่อง คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, OpenSource Software for Student ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาคาร จังหวัดสงขลา

E-mail Print

นายศตพล ยศกรกุล ได้รับเชิญจากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้เป็นวิทยากร เรื่อง คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, OpenSource Software for Student, Trip and Tricks: Online Service  ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จำนวน 53 คน จังหวัดสงขลา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานีเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 10.30 น.  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt

Tags: OpenSource Software | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คลังความรู้ | บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร | เยี่ยมชม

Last Updated on Monday, 22 October 2012 14:08  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik