Natural LevitraCialis Next DayViagra Generic Canada
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ต.ค.55 บรรยายเรื่อง คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, OpenSource Software for Student ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาคาร จังหวัดสงขลา

19 ต.ค.55 บรรยายเรื่อง คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, OpenSource Software for Student ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาคาร จังหวัดสงขลา

E-mail Print

นายศตพล ยศกรกุล ได้รับเชิญจากบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้เป็นวิทยากร เรื่อง คลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, OpenSource Software for Student, Trip and Tricks: Online Service  ให้กับคณะนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จำนวน 53 คน จังหวัดสงขลา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานีเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 - 10.30 น.  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt

Tags: OpenSource Software | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คลังความรู้ | บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร | เยี่ยมชม

Last Updated on Monday, 22 October 2012 14:08  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik