Buying Levitra OnlineBuy Cialis Once DailyBuy Cialis Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 - 31 ส.ค.55 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลงานวิชาการและคลังความรู้กับประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 - 31 ส.ค.55 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลงานวิชาการและคลังความรู้กับประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์  นายศตพล ยศกรกุล  ได้รับเชิญจาก ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลงานวิชาการและคลังความรู้กับประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 - วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt

Tags: STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดิจิทัล | ผลงานวิชาการ

Last Updated on Monday, 10 September 2012 23:04  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik