20mg LevitraBuy Online CialisCheap Viagra Uk
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 - 21 ส.ค.55 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันการศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยบูรพา

20 - 21 ส.ค.55 การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันการศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail Print

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันการศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : การบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2555 โดยมีนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ และ นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ร่วมเป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศ

alt

alt 

Tags: STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ประชาคมอาเซียน | วิชาการ | สถาบันการศึกษา | สััมมนา

Last Updated on Thursday, 07 February 2013 09:13  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik