40mg LevitraProfessional Cialis OnlineViagra Buy Online
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 - 17 ส.ค.55 แนะนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ในงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2012” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

16 - 17 ส.ค.55 แนะนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ในงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2012” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

E-mail Print

นางสาววลัยภรณ์ ช่างคิด และนางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ ได้รับเชิญจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio ในงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2012” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 - วันศุกร์ที่ 17 ส.ค.55 เวลา  08.30 - 16.30 น.  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพบรรยากาศ

alt

alt

 altalt

 


Tags: OpenBiblio | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ห้องสมุดอัตโนมัติ

Last Updated on Sunday, 09 September 2012 17:05  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik