Discount LevitraPrice Of CialisViagra Pharmacy
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 มิ.ย. 55 : แนะนำ OpenBiblio แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

6 มิ.ย. 55 : แนะนำ OpenBiblio แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

E-mail Print

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 - 14.00 น. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  จำนวน 2 คน เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติด้วย OpenBiblio พร้อมเยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ผอ.ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานจัดการความรู้ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติด้วย OpenBiblio

ภาพบรรยากาศ

alt  alt  alt  alt

Tags: OpenBiblio | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บริหารจัดการห้องสมุด | เยี่ยมชม

Last Updated on Tuesday, 10 July 2012 22:13  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik