Cheap Levitra Without PrescriptionWoman Testimonial Of CialisViagra Cheap Canada
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 พ.ค. 55 : บรรยายเรื่อง OSS เพื่อการศึกษา ให้กับคณะครูและศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี,สระบุรี

29 พ.ค. 55 : บรรยายเรื่อง OSS เพื่อการศึกษา ให้กับคณะครูและศึกษานิเทศก์วิทยาศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา,ปทุมธานี,สระบุรี

E-mail Print

คณะครูและศึกษานิเทศก์ จำนวน  240 คน จาก 85 โรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระบุรี เข้ารับการอบรมโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค" ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี พร้อมทั้ง เยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.45 - 14.45 น. โดยมีนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจัล ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่อง OSS เพื่อการศึกษา

ภาพบรรยากาศ

  alt  alt

Tags: OSS เพื่อการศึกษา | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | เยี่ยมชม

Last Updated on Wednesday, 18 July 2012 11:10  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik