10mg LevitraWoman And CialisBuy Viagra Cheaply
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร ระดับกลาง ระดับผอ.ฝ่ายของ ศอ.

วิทยากร : แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร ระดับกลาง ระดับผอ.ฝ่ายของ ศอ.

E-mail Print

นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ และ นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation และการจัดทำแผนที่สิทธิบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร ระดับกลาง ระดับผอ.ฝ่ายขึ้นไป ของ ศอ. ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 - 10.45 น. ณ ห้องปทุมมา อาคารเนคเทค

alt  alt

Tags: STKS | Thomson Innovation | การจัดทำแผนที่สิทธิบัตร | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฐานข้อมูลสิทธิบัตร | วิทยากร

Last Updated on Saturday, 09 June 2012 23:45  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik