Levitra DiscountDrug CialisPurchase Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 : OSSFEST 2012

วิทยากร : มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 : OSSFEST 2012

E-mail Print

"งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (Thailand Open Source Software Festival) จัดโดยความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือพีไอเอ็ม โดยมหกรรมฯ ในปีนี้เน้นการนำเทคโนโลยีโอเพนซอร์สเข้ามาจับกับธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณทางไอทีที่มีอยู่จำกัด และดำเนินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภายในงานแบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญ คือ การสัมมนาแบ่งตามรูปแบบธุรกิจ คือ SME, Enterprise, Mobile & Social, Cloud & Infrastructure โดยสามารถเลือกเข้าร่วมตามความสนใจส่วนเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการใช้งานโอเพนซอร์สที่กำลังเป็นที่นิยม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และส่วนการจัดแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการโอเพนซอร์ส" งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค.2555 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดบูธนำเสนอเทคโนโลยีโอเพนซอร์สโดยเฉพาะกับการประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด การจัดการเรียนสอนสาขาบรรณารักษ์ เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้สนับสนุนวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "Open Source Software for Library : STKS" โดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล และได้ร่วมแสดงนิทรรศการในงานนี้ด้วย 

เอกสารประกอบการบรรยาย
ภาพบรรยากาศงาน OSS Festival 2012

oss-festival-2012  alt alt  alt                                  

Tags: Open Source Software for Library : STKS | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ถ่ายทอดความรู้ | บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ | ฟรีแวร์ | มหกรรมโอเพ่นซอร์ส | โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ | โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์

Last Updated on Saturday, 23 June 2012 13:32  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik