20mg LevitraCialis 60mgViagra Professional Superactive
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานระบบคลังเอกสารดิจิทัล : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาดูงานระบบคลังเอกสารดิจิทัล : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

E-mail Print

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 - 16.00 น. รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ทวีปวรเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการ และคุณสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานระบบคลังเอกสารดิจิทัลที่ STKS ดำเนินการและร่วมแลกความเห็นแนวทางการพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ เป็นหัวหน้าทีมในการให้การต้อนรับ พร้อมนายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นายศตพล ยศกรกุล นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์ ร่วมศึกษาดูงาน

    alt  alt

   alt  alt

Tags: STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คลังเอกสารดิจิทัล | งานห้องสมุด | ศึกษาดูงาน

Last Updated on Friday, 04 May 2012 13:29  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik