Levitra 40mgCombine Cialis And LevitraNewest Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ STKS ร่วมจัดงานการประชุมวิชาการประจำปี 2555 (NAC2012)

STKS ร่วมจัดงานการประชุมวิชาการประจำปี 2555 (NAC2012)

E-mail Print

 

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2555 นี้ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยจัดการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสำหรับ Climate Change มุมมองจากห้องสมุดที่ได้รับผลกระทบ” เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องประชุม CC-306  วิทยากรได้แก่ ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณีย์ นางสาวเพชรา สังขะวร และหัวข้อเรื่อง “ICT for Climate Change ประเด็น Cloud Computing กับการบริการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด” เวลา 13.30 – 16.00 น. ห้องประชุม CC-405 วิทยากรได้แก่ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ  ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 

Last Updated on Thursday, 29 March 2012 22:26  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik