Prices LevitraOrder CialisOvernight Canadian Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ สัมมนา : การเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

สัมมนา : การเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

E-mail Print

นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช และนางสาววาทินี แซ่ลิ้ม เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล (How to use the digital technology to enhance museum experience)" จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) National Science Museum เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน

Last Updated on Monday, 12 March 2012 10:59  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik