Levitra Online USOnline Generic Cialis 50 MgViagra No Prescription
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชม : บรรณารักษ์จาก สปป. ลาว เยี่ยมชม STKS

เยี่ยมชม : บรรณารักษ์จาก สปป. ลาว เยี่ยมชม STKS

E-mail Print

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๑๓.๓๐ น. บรรณารักษ์จาก สปป. ลาว จำนวน ๖ คน โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ

บรรณารักษ์จาก สปป. ลาว ขอรับความรู้ในเรื่อง IR และ การนำโปรแกรม Drupal มาใช้ในการทำ IR จากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) โดยมีนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นายขันธ์ศิริ อาทร และ นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช บรรยายให้ความรู้แก่บรรณารักษ์ สปป. ลาว

 

alt alt
ตัวแทนบรรณารักษ์ สปป. ลาว มอบของที่ระลึกให้ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) มอบของที่ระลึกให้ ตัวแทนบรรณารักษ์ สปป. ลาว
alt alt
บรรยากาศในการบรรยายเรื่อง การพัฒนา IR - Institutional Repository ของ สวทช. ทีมวิทยากร นำโดย นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ และนายขันธ์ศิริ อาทร
alt alt
แนะนำการใช้เครื่องสแกนเนอร์แบบ V-Shape โดย นางสาวไอลดา จิตจะกูล แนะนำการใช้เครื่องสแกนเนอร์แบบ V-Shape โดย นายขันธ์ศิริ อาทร

 

Tags: Drupal | Institutional Repository | NSTDA | Open Source | Open Source Software | OSS | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | คลังเอกสารดิจิทัล | คลังเอกสารสถาบัน | วิทยากร

Last Updated on Monday, 12 March 2012 13:11  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik