Discount Levitra Pharmacy PurchasePrescription CialisViagra Coupons
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ STKS สัญจรครั้งที่ 6/2554 – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

STKS สัญจรครั้งที่ 6/2554 – สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

E-mail Print

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์สารสนเทศโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญของการทำวิจัยและการสืบค้นข้อมูลบนโลกออนไลน์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลในห้องสมุดดิจิทัล ห้องสมุดเสมือนจริง และห้องสมุดเฉพาะในการอ้างอิงทางวิชาการแพทย์ต่อไป วันจันทร์ที่ 29 – วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ ห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tags: STKS สัญจรครั้งที่ 6/2554 | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายห้องสมุด

Last Updated on Tuesday, 13 September 2011 12:52  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik