10mg LevitraCialis 60mgViagra Prices
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ STKS สัญจรครั้งที่ 5/2554 – มรภ.นครสวรรค์

STKS สัญจรครั้งที่ 5/2554 – มรภ.นครสวรรค์

E-mail Print

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในงาน“บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2011 (Books & IT Fair 2011@NSRU)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 – วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 ในรูปแบบการบรรยาย และจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงาน การให้บริการวิชาการสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมถึงให้ผู้ร่วมงานได้เห็นประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา

alt   alt

สำหรับในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554  เป็นกิจกรรมการบรรยาย พร้อมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งให้การเผยแพร่ความรู้ด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และฟรีแวร์สำหรับประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน และการจัดการห้องสมุด รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้  เล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี และนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

Tags: Books & IT Fair 2011@NSRU | กิจกรรมเครือข่าย | บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2011 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Last Updated on Tuesday, 13 September 2011 11:16  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik