Levitra SaleCialis PriceViagra Discounts Pills
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ STKS สัญจรครั้งที่ 1/2554 – ภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

STKS สัญจรครั้งที่ 1/2554 – ภาควิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

E-mail Print

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) หน่วยงานสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการห้องสมุดเชิงรุกได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการห้องสมุดเชิงรุก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาห้องสมุดต่อไป

alt  alt

alt  alt

Tags: STKS สัญจร | กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชา | ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยบูรพา | ห้องสมุดเชิงรุก | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก

Last Updated on Tuesday, 13 September 2011 11:16  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik