Buy Levitra OvernightCialis India DiscountCanada Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : เมทาดาทา

วิทยากร : เมทาดาทา

E-mail Print

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญนางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรบรรยายกระบวนวิชา 023708 ในหัวข้อ เรื่อง เมทาดาทา ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554 เวลา 08.00-11.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสารประกอบการบรรยาย

Tags: Metadata | NSTDA | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | บรรณารักษศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิทยากร | เมทาดาทา

Last Updated on Sunday, 18 September 2011 13:59  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik