Buy Viagra Vardenafil CialisCialis EnduranceViagra Coupons
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

E-mail Print

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากย์หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในวันที่ 10 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนบัวรีสอร์ ถนนสายหางดง-สะเมิง อ. หางดง จ.เชียงใหม่

Tags: NSTDA | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | วิพากย์หลักสูตร

Last Updated on Thursday, 08 September 2011 16:37  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik