Levitra DiscountCialis OnlineUnited States Viagra Online
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : เยี่ยมชม STKS

คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : เยี่ยมชม STKS

E-mail Print

วันพุธที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 15.00น. คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 โรงเรียน (โรงเรียนนครพนมวิทยาคม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โรงเรียนปิยะมหาราชวิทยาลัย และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมคณะครู อาจารย์ จำนวน 154 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

กิจกรรมในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนและคณะครูอาจารย์ รับฟังการบรรยาย สรุปภาพรวมของ สวทช. โดย นายนพดร ปัญญาจงถาวร  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ  ศูนย์บริการลูกค้า  ฝ่ายการตลาด  สวทช.  และ รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ก้าวให้ทันกับอินเตอร์เน็ท” โดย นายชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ NECTEC และแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อเยี่ยมชม Lab ต่างๆ ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เวลา
14.50น.-15.20น.
กลุ่ม
สถานที่เข้าเยี่ยมชม
  กลุ่มที่ 1
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  • ห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ 1
  กลุ่มที่ 2 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
  กลุ่มที่ 3 สถาบันพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC)
  กลุ่มที่ 4 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (STKS)
บรรยายโดย นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการ
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • แนะนำ OSS เพื่อการศึกษา
  • เว็บ eLearning
  • คลังความรู้ สวทช.

ภาพบรรยากาศ

alt alt
รับฟังการบรรยาย แนะนำ OSS เพื่อการศึกษา และเว็บ eLearning และคลังความรู้ สวทช.
บรรยายโดย นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังการบรรยาย แนะนำ OSS เพื่อการศึกษา และเว็บ eLearning และคลังความรู้ สวทช.
บรรยายโดย นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช นักวิชาการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
alt alt
แนะนำการใช้เครื่อง Scan แบบ V-Shape เพื่อใช้ในการ Digitized ทรัพยากรของห้องสมุดกลาง สวทช. รองรับการให้บริการห้องสมุดแบบ "ไร้หิ้งหนังสือ ในอนาคต" แนะนำโดย นางสาวไอลดา จิตจะกูล เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

น้อง ๆ ให้ความสนใจกับหนังสือที่มีให้บริการภายในห้องสมุดกลาง สวทช.

 

Tags: NSTDA | OSS | OSS เพื่อการศึกษา | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | เยี่ยมชม | โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา | โรงเรียนนครพนมวิทยาคม | โรงเรียนปิยะมหาราชวิทยาลัย | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Last Updated on Sunday, 18 September 2011 11:05  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik