Buy Now VardenafilCialis Professional 100 MgViagra Free
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์สู่ e-Librarian

วิทยากร : การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์สู่ e-Librarian

E-mail Print

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วิทยากรแนะนำ การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์สู่ e-Librarian แก่นักศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 5 มิถุนายน 2554

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik