For Sale LevitraCialis Soft PillsNewest Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : การสร้างรายการอ้างอิงด้วย Zotero

วิทยากร : การสร้างรายการอ้างอิงด้วย Zotero

E-mail Print

นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ หัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างรายการอ้างอิงด้วย Zotero ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

แนะนำการทำรายงานการอ้างอิง บรรณานุกรมในรายงาน เอกสารผลงานวิชาการต่างๆ ด้วยโปรแกรมในกลุ่มโอเพนซอร์สด้วย Zotero + Firefox การทำรายการอ้างอิง บรรณานุกรม ในรายงาน เอกสารผลงานวิชาการต่างๆ มีความสำคัญคือ

  • แสดงหลักฐานที่มา เพื่อให้ข้อเขียนมีน้ำหนัก และ ความน่าเชื่อถือ
  • เข้าถึงหรือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลจากต้นฉบับ
  • ค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาเพิ่มเติม
  • แสดงการรับรู้ในสิทธิของเจ้าของผลงาน
  • ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
  • ให้เกียรติเจ้าของผลงาน และเป็นมารยาททางวิชาการ

Tags: NSTDA | STKS | Zotero | การทำรายการอ้างอิง | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยากร | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 19:30  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik