For Sale LevitraCialis OnlineBio Viagra Herbal
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : แนะนำแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์

วิทยากร : แนะนำแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์

E-mail Print

นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับเชิญเป็นวิทยากร แนะนำแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลออนไลน์ ในงานสัมมนาเรื่อง ขุมทรัพย์ทางปัญญา STKS จัดโดยฝ่ายขายและพัฒนาเครือข่ายผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Tenant) ร่วมกับ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 208 ชั้น 2 อาคารสำนักงานกลาง

Tags: NSTDA | STKS | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฐานข้อมูลออนไลน์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยากร | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 19:34  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik