Online Levitra USCialis 50mgBuy Cialis Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยากร : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก

วิทยากร : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก

E-mail Print

นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) วิทยากรบรรยาย เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการห้องสมุดเชิงรุก" ในโครงการ STKS สัญจรครั้งที่ 1 ร่วมกับ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553

Tags: NSTDA | STKS | STKS สัญจร | การบริการห้องสมุดเชิงรุก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยบูรพา | วิทยากร | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | เทคโนโลยีสารสนเทศ

Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 19:36  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik