Levitra 10mg PriceCialis OnlineGet Viagra Prescription
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก : ฟังเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก : ฟังเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

E-mail Print

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)โดยนางสาวไอลดา จิตจะกูล และนางสาววลัยภรณ์ ช่างคิด ให้การต้อนรับและแนะนำ STKS พร้อมบรรยายเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนคณะอาจารย์และนักศึกษา ปวช. และ ปวส. โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก สาขาคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม BIOTEC Auditorium อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554

Tags: STKS | นางสาววลัยภรณ์ ช่างคิด | นางสาวไอลดา จิตจะกูล | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา | แนะนำ STKS | โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik