Levitra 10 MgCialis FreeViagra 50mg
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มก. : ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คณะนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มก. : ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

E-mail Print

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 คณะนิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)โดยนางสาวไอลดา จิตจะกูล และนายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช ให้การต้อนรับ

Tags: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน | STKS | คณะนิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ | ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา | นางสาวไอลดา จิตจะกูล | นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik