Prices LevitraGeneric CialisSale Of Viagra
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ KIS International Schoo : ศึกษาดูงาน Koha

KIS International Schoo : ศึกษาดูงาน Koha

E-mail Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2554 นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และนางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ KIS International Schoo

Tags: KIS International Schoo | STKS | นางสาวฐิติมา ธรรมบำรุง | นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha | โรงเรียนนานาชาติ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik