Purchase LevitraCialis 40mgViagra En Gel
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ : เยี่ยมชมศึกษาดูงานแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ : เยี่ยมชมศึกษาดูงานแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 9.15-12.00 น. คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 42 คน (170 คน) เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)โดยนางสาวไอลดา จิตจะกูล ให้การต้อนรับ และแนะนำ STKS พร้อมแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ต่อไป

Tags: STKS | คณะอาจารย์และนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ | นางสาวไอลดา จิตจะกูล | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ศึกษาดูงาน | เยี่ยมชม | แนะนำ STKS | แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โครงงานวิทยาศาสตร์

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik