Natural LevitraLiquid Cialis For SaleViagra Dosage
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร : ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด

มรภ.กำแพงเพชร : ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด

E-mail Print

เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2554 ต้อนรับ คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศึกษาดูงานฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)โดยนางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ หัวหน้างานบริการความรู้และห้องสมุด และนายศตพล ยศกรกุล ให้การต้อนรับและบรรยายเทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

Tags: STKS | ต้อนรับ | นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่ | นายศตพล ยศกรกุล | ประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอน | ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ศึกษาดูงาน | หัวหน้างานบริการความรู้และห้องสมุด | เทคโนโลยีสำหรับห้องสมุด

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik