Canadian Generic CialisBuy Cialis CanadianCialis GenericFemale ViagraViagra Discount Coupons
หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 13 มี.ค.57 : วิทยากรเรื่อง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่องานวิจัยและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ wilailuck 23
2 6 มี.ค.57 : วิทยากรเรื่อง แนวทางการพัฒนางานด้านการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ wilailuck 25
3 26 ก.พ.57 : วิทยากรเรื่อง สื่อดิจิทัลกับความยั่งยืนของความรู้ในองค์กร wilailuck 36
4 21 ก.พ.57 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดูงาน STKS wilailuck 67
5 19 ก.พ. 57 : วิทยากรเรื่อง Cloud Computing wilailuck 55
6 12 ก.พ. 57 : แนะนำฐานข้อมูลสิทธิบัตร Thomson Innovation และฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ wilailuck 46
7 11 ก.พ. 57 : นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา Present การฝึกงาน wilailuck 64
8 5 - 7 ก.พ.57 : จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี wilailuck 90
9 3 ก.พ.57 : ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 wilailuck 68
10 3 ก.พ.57 : นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดูงาน STKS wilailuck 65
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 23

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik