Buy Levitra OnlineCialis Brand200mg Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ e-Book การพัฒนา ePub ด้วย Sigil : Open Source ePub Editor

การพัฒนา ePub ด้วย Sigil : Open Source ePub Editor

E-mail Print

 

รูปแบบของ eBook ที่ได้รับการกล่าวถึงมานานและได้รับความนิยมมากคือ eBookในฟอร์แมต PDF และมีรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากฟอร์แมตที่หลากหลาย และข้อจำกัดในการแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้มีการพัฒนามาตรฐาน eBook ขึ้นมา โดยความร่วมมือของกลุ่ม The International Digital Publishing Forum (IDPF) เกิดเป็นมาตรฐานการพัฒนา eBook ฟอร์แมต ePub

eBook ฟอร์แมต ePub มีลักษณะของเอกสารในรูปแบบ XML ที่มีส่วนขยายเป็น .epub ทั้งนี้ ePub ได้รับความสนใจสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีการเข้าถึงเนื้อหาผ่านอุปกรณ์พกพาอย่าง Tablet PC, iPad

การสร้าง eBook ในฟอร์แมต ePub มีเครื่องมือหลายเครื่องมือ ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่น่าสนใจอย่าง Sigil เป็นเครื่องมือแบบ WYSIWYG editor ที่จะขอแนะนำในครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลด Sigil ได้จาก http://code.google.com/p/sigil/

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik