Levitra Online USBuying Generic CialisViagra Generic Canada

การฝังฟอนต์กับเอกสาร PDF ด้วย Acrobat Professional

E-mail Print

เอกสารงานพิมพ์ สื่อนำเสนอที่ใช้ฟอนต์ลักษณะพิเศษ หรือฟอนต์ที่ต้องติดตั้งเพิ่มจากค่าปกติของระบบปฏิบัติการ เช่นฟอนต์ไทยสารบรรณ ก่อนส่งเป็น PDF ไปใช้งาน หรือจัดเก็บไว้ถาวร ควรฝังฟอนต์ไปกับเอกสาร ซึ่งจะสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้ใช้เปิดเอกสารดังกล่าว จะสามารถแสดงผลได้ตรงกับที่สร้างสรรค์ไว้ รวมทั้งประกันการเปิดใช้งานในอนาคต โดยการฝังฟอนต์ หรือ embed font สำหรับโปรแกรม Acrobat Profession ทำได้โดยส่งออกด้วยคำสั่ง File, Print, Adobe PDF คลิกเลือกปุ่ม Properties จากนั้นเลือกรูปแบบการส่งออกจากรายการ Default Settings คลิกปุ่ม Edit แล้วเลือกฟอนต์ที่ต้องการฝังจากแท็บ Font

Acrobat Professional : PDF Font Embedded

Tags: Acrobat Professional | font | PDF | การฝังฟอนต์

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik