Buy Levitra No PrescriptionCialis BrandBuy Viagra In Spain
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด แปลคำศัพท์ฉบับออนไลน์ : ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

แปลคำศัพท์ฉบับออนไลน์ : ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

E-mail Print

ปัญหาหนึ่งของการอ่านเอกสารหรือบทความภาษาอังกฤษของคนไทย ก็คือ ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบความหมายของคำในเอกสารหรือบทความดังกล่าว ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบพจนานุกรมทั้งแบบตัวเล่ม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบออนไลน์มาหลายค่าย อย่างไรก็ดี การใช้งานก็ยังมีปัญหาเพราะต้องเสียเวลาเปิดค้นหาคำศัพท์ ทำให้การอ่านสะดุด ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย ศูนย์เทคโนโลนีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้พัฒนาเครื่องมือแปลคำศัพท์ที่ใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ Highlight คำที่ต้องการ ก็จะปรากฏหน้าต่างแสดงคำศัพท์ดังภาพ

NECTEC-Fox

 

โดยคำศัพท์ที่ปรากฏ เป็นคำศัพท์จากเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่

ทั้งนี้การใช้งานระบบแปลคำศัพท์ออนไลน์ นี้ทำได้ง่ายๆ โดยติดตั้ง Add-in ของ Firefox Browser ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก http://language-semantic.org/nectec-fox/ เมื่อติดตั้ง Add-in ดังกล่าวเรียบร้อยบน Firefox Browser แล้ว ต่อไปเมื่อเข้าเว็บไซต์ใดๆ และต้องการแปลคำศัพท์ก็ทำได้โดย Highlight คำดังกล่าว โปรแกรมจะแสดงความหมายให้ทันที ทั้งนี้ความหมายที่ปรากฏ หากมีมากกว่า 1 แหล่งก็จะแสดงครบทุกแหล่ง ดังภาพข้างต้น 

กรณีที่ Highlight คำใด แล้วไม่มีหน้าต่างแสดงคำศัพท์ แสดงว่ายังไม่มีความหมายของคำดังกล่าวในระบบ 

ระบบนี้คงช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้น เห็นด้วยกันไหมครับ

Tags: Dictionary | Glossary | คำศัพท์ | พจนานุกรม | พจนานุกรมออนไลน์ | สสวท. | ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย

Last Updated on Sunday, 16 June 2013 19:44  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik