Levitra Professional 20mgPurchasing Cialis With Next Day DeliveryViagra 25mg
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายดาต้าเวิร์ส (Dataverse Network)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายดาต้าเวิร์ส (Dataverse Network)

E-mail Print

เครือข่ายดาต้าเวิร์ส (Dataverse Network) หรือเรียกว่าโครงการเครือข่ายดาต้าเวิร์ส (The Dataverse Network Project) เป็นเทคโนโลยีระบบเปิด (Open Source Application) ที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) สหรัฐอเมริกา ได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมเว็บแอฟพลิเคชัน ระบบเครือข่าย มาตรฐานการอ้างอิงข้อมูล(data citation standards) และวิธีการทางสถิติที่ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อทำให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานสากล  มีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะมากขึ้น และตรวจสอบข้อมูลได้โดยการใช้เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย  ข้อมูลจะเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง จุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทางการละเมิดลิขสิทธิ์และการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านสถาบันการวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์(The Insititute for Qualtitative for Social Science : IQSS) ซึ่งมุ่งให้เกิดประโยชน์ทั้งชุมชนวิจัยและวิทยาศาสตร์ รวมถึงกรณีเมื่อเกิดความขัดแย้งในมุมมองของนักวิจัย ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลทำได้อย่างสะดวก ประหยัด รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงทำให้โอกาสที่องค์กรจะได้รับความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น 

Last Updated on Friday, 05 October 2012 17:37  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik