Levitra 40mgPrice Of CialisViagra Online Legality

พิมพลักษณ์ (Imprint)

E-mail Print

พิมพลักษณ์ (Imprint)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Imprint หมายถึง พิมพลักษณ์ เป็นรายการเกี่ยวกับการพิมพ์ประกอบด้วย 
1. สถานที่พิมพ์ หมายถึง ชื่อเมือง ชื่อรัฐ หรือชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์               
2. สำนักพิมพ์ หมายถึง ชื่อของสำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือ
3. ปีที่พิมพ์ หมายถึง ปีที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนั้น    
โดยทั่วไปพิมพลักษณ์จะปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าปกในของหนังสือ ในการทำบัตรรายการหรือการทำบรรณานุกรมต้องลงรายการพิมพลักษณ์ด้วย ส่วนรายการพิมพลักษณ์ที่ไม่ปรากฎในหน้าปกในและต้องสืบค้นจากที่อื่นต้องใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยม [   ] ล้อมรอบให้เห็นชัดเจน

Tags: Imprint | การพิมพ์ | ปีที่พิมพ์ | พิมพลักษณ์ | สถานที่พิมพ์ | สำนักพิมพ์

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik