Levitra From Canadian PharmacyCialis For FreeViagra For Sale No Prescipstion

ขนาดของหนังสือ (Book size)

E-mail Print

ขนาดของหนังสือ (Book size)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Book size หมายถึง ขนาดของหนังสือ โดยทั่วไปวัดจากความยาวและความกว้างของหน้าหนังสือ โดยวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตรจากหัวถึงท้ายของปก และจากสันถึงขอบด้านหน้าของปก ทั้งนี้ขนาดและสัดส่วนของหนังสือที่พิมพ์จะขึ้นอยู่กับขนาดของกระดาษที่ใช้ในการผลิตหนังสือ ขนาดของหนังสือ มักนิยมเรียกตามวิธีตัดกระดาษเรียกหน้ายก อันเป็นคำวิชาการที่ใช้ในภาษาธุรกิจการพิมพ์เพื่อแสดงขนาดความหนาของหนังสือตามปริมาณกระดาษ โดยทั่วไปขนาดหนังสือจะมีตั้งแต่สี่หน้ายก แปดหน้ายก และสิบหกหน้ายก โดยถ้าพับกระดาษ 1 ครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 4 หน้า เรียกว่า สี่หน้ายก พับสองครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 8 หน้า เรียกว่า  แปดหน้ายก พับสามครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 16 หน้า เรียกว่า สิบหกหน้ายก พับสี่ครั้ง ได้สิ่งพิมพ์จำนวน 32 หน้า เรียกว่า สามสิบสองหน้ายก

ขนาดหน้ายกของหนังสือทั่วไป   มีดังนี้
1 หน้ายก ขนาดที่แพร่หลาย คือ 31” X  43”
4 หน้ายก ขนาดประมาณ 14.5” X  22.5”
8 หน้ายก ขนาดประมาณ 7.5” X 10.25”
16 หน้ายก ขนาดประมาณ 5” X  7.25”
32 หน้ายก ขนาดประมาณ 3” X 4.5”

Tags: Book size | ขนาดของหนังสือ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik