Purchase Of Indian Fda LevitraOrder CialisGeneric Viagra In Canada

รายการโยง (Cross-reference)

E-mail Print

รายการโยง (Cross-reference)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Cross-reference หมายถึง รายการโยง เป็นส่วนที่แนะนำให้ไปอ่านเรื่องที่ต้องการจากเรื่อง ชื่อเรื่องหรือรายการอื่นในหนังสือเล่มนั้น การโยงในหนังสืออ้างอิงมี  2 แบบ คือ
ก) การโยงแบบ “ดูที่” (see) แนะให้ดูเรื่อง ชื่อ หรือรายการที่ปรากฏในที่อีกแห่งหนึ่งจึงจะพบคำตอบที่ต้องการ เช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ดูที่ วารสาร
ข) การโยงแบบ  “ดูเพิ่มเติมที่” (see also) แนะให้ดูเรื่อง ชื่อ หรือรายการที่ปรากฏในที่อีกแห่งหนึ่ง เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม เช่น  pamphlet ดูเพิ่มเติมที่ vertical file

Tags: Cross-reference | การอ้างอิง | รายการโยง

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik