Buy Viagra Vardenafil CialisCheapest CialisWhere To Buy Viagra Uk

สโมสรหนังสือ (Book club)

E-mail Print

สโมสรหนังสือ (Book club)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Book club หมายถึง สโมสรหนังสือ (1) เป็นชมรมหรือสโมสรที่จัดการเกี่ยวกับหนังสือ โดยทั่วไปผู้จัดชมรมหรือสโมสรนี้คือ สำนักพิมพ์หรือผู้จำหน่ายหนังสือ โดยเสนอหนังสือที่จะดำเนินการโดยเฉพาะ เช่น  หนังสือวิชาการ หนังสือปกอ่อน หนังสือสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา หนังสือที่มีเนื้อเรื่องโดยเฉพาะเช่น นิยายวิทยาศาสตร์ สโมสรจะรับสมัครสมาชิกโดยสมาชิกต้องเสียค่าบำรุง และสโมสรหนังสือจะส่งรายชื่อหนังสือให้สมาชิกทางไปรษณีย์ ซึ่งสมาชิกจะได้รับประโยชน์โดยมีสิทธิเลือกซื้อหนังสือในรายชื่อที่มีส่วนลดให้ การดำเนินกิจการในรูปของสโมสรหนังสือนี้ช่วยให้ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือได้ทราบว่าในแต่ละเดือนมีหนังสือใหม่ ๆ อะไรออกจำหน่ายบ้าง ทั้งนี้สโมสรหนังสือบางอาจให้ของขวัญบางอย่างเพื่อดึงดูดใจสมาชิกใหม่เช่น สมุดบันทึก อย่างไรก็ดี อาจถือได้ว่าการดำเนินกิจการของสโมสรหนังสือเป็นวิธีการขายและซื้อหนังสือโดยการเป็นสมาชิกนั่นเอง (2) เป็นชมรมหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับหนังสือมาประชุมพบปะกัน เพื่อจัดกิจกรรมการอภิปรายหรือปาฐกถาเกี่ยวกับหนังสือทั่วไปหรือหนังสือที่กลุ่มบุคคลนั้นได้อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือนั้น  โดยกลุ่มเหล่านี้อาจพบปะกันในบ้านส่วนตัว ห้องสมุด ร้านหนังสือ เวทีออนไลน์ ผับและในร้านกาแฟ หรือภัตตาคาร

Tags: Book club | Club | ชมรม | สโมสร | สโมสรหนังสือ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik