Buy Levitra Free ShippingCialis IndiaViagra Tabs

ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop)

E-mail Print

ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop)
โดย สมหมาย ตามประวัติ

Book drop คือ ช่อง ราง ถัง กล่องหรือตู้ใส่หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้ยืมมาจากห้องสมุดและต้องการส่งคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ห้องสมุดปิดให้บริการ ตู้รับคืนหนังสือนี้อาจตั้งอยู่นอกห้องสมุด หรือสร้างเข้าไปในเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือหรือตั้งอยู่ติดกับผนังภายนอกเคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ บริการตู้รับคืนหนังสือนี้เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด โดยผู้ใช้สามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเองตลอด  24 ชั่วโมง นอกจากนั้นตู้รับคืนหนังสือบางตู้มีลักษณะพิเศษคือ จะมีระบบอ่านคืนเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทันทีเมื่อส่งคืนหนังสือ โดยผู้ใช้ที่ส่งหนังสือคืนผ่านตู้ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีการรับหนังสือคืนในระบบ อย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาออกแบบตู้รับคืนหนังสือให้มีลักษณะและขนาดที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหนังสือที่อาจเกิดการชำรุดได้เนื่องจากแรงกระแทก และบางครั้งอาจเกิดกรณีหนังสือล้นตู้ เนื่องจากตู้รับคืนมีขนาดเล็ก ทำให้หนังสือหายได้

Tags: Book drop | การคืนหนังสือ | ตู้รับคืนหนังสือ

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik