Women LevitraCialis DiscountGeneric Viagra Usa
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Aggregator)

ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Aggregator)

E-mail Print

ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Aggregator)
โดยสมหมาย ตามประวัติ

Aggregator หรือตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นคำที่ใช้เรียกตัวแทนในการจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดวารสารจำหน่ายเป็นชุด (Package) ให้แก่ห้องสมุด หรือสถาบันบริการสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหา จัดทำเครื่องมือค้นหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์  และบริการจัดทำบรรณานุกรมสำหรับเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์  โดยจะทำสัญญากับสำนักพิมพ์หรือผู้ผลิตเป็นจำนวนมากเพื่อเสนอรายชื่อวารสารเป็นกลุ่มแบบเหมารวมและเสนอขายให้ห้องสมุดโดยจำหน่ายเป็นชุด (Package) การจัดหาวารสารวิธีนี้ผู้ผลิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการตลาด รวมทั้งการจัดโปรแกรมและเทคโนโลยี โดยตัวแทนจะเป็นผู้เลือกและจัดหาชุดวารสารแทนบรรณารักษ์   และจัดการตลาด จัดโปรแกรม และลงทุนด้านเทคโนโลยีแทนสำนักพิมพ์ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากราคาวารสารที่ซื้อจากสำนักพิมพ์ประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์  ผู้จัดหาและจำหน่ายวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของ  Aggregator ได้แก่  Highwire Press, JSTOR, Project MUSE, OCLC, Lexis/Nexis, ProQuest Information and Learning Company, EBSCO เป็นต้น      

Tags: Acquisition | Aggregator | การจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ | วารสารอิเล็กทรอนิกส์

Last Updated on Tuesday, 11 September 2012 13:50  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik