Purchase Levitra OnlineCialis BrandViagra Discount Sale
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด ประสบการณ์จากอุทกภัย 2011 : สำนักหอสมุด มก.

ประสบการณ์จากอุทกภัย 2011 : สำนักหอสมุด มก.

E-mail Print

ประสบการณ์จากอุทกภัย 2011 โดย ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .. หลากหลายบทเรียนที่น่าสนใจ การรับมือ การเตรียมพร้อม การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และการแปรวิกฤตให้เป็นโอกาสจากมุมมองที่น่าสนใจของดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Tags: ประสบการณ์ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | มหาอุทกภัย | สำนักหอสมุด | สำนักหอสมุด มก. | อุทกภัย

Last Updated on Thursday, 05 July 2012 08:22  

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik