Pharmacy LevitraPrice CialisViagra Discounts Pills
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด ซอฟต์แวร์ทางเลือกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ซอฟต์แวร์ทางเลือกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

E-mail Print

Alternate Software หรือซอฟต์แวร์ทางเลือก เป็นคำที่ STKS ใช้แทนการเรียกซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สรวมกับฟรีแวร์ อันเป็นหนึ่งในกิจกรรที่ STKS ให้ความสำคัญและศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้กับห้องสมุดในมิติต่างๆ สไลด์ชุดนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์กับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik