Buy Cheap Generic ViagraCialis CanadaCialis Brand NameOvernight Canadian ViagraPfizer Viagra 50 Mg Online
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 ไบต์ (Byte) wanutwira 503
182 กระดานข่าว (Bulletin board) wanutwira 789
183 ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop) wanutwira 532
184 บัตรอเพอร์เจอร์ (Aperture Card) wanutwira 467
185 การสอนการเข้าถึงบรรณานุกรม (Bibliographic instruction : BI) wanutwira 284
186 หนังสือรวมเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในตำนาน (Bestiary) wanutwira 859
187 แบนด์วิชท์ (Bandwidth) wanutwira 2356
188 ลำนำนิทาน (Ballad) wanutwira 972
189 คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ (Archival value) wanutwira 549
190 กล่องเอกสารจดหมายเหตุ (Archival box) wanutwira 357
191 ภาพเคลื่อนไหว (Animation) wanutwira 5689
192 แสงล้อมรอบ (Ambient Light) wanutwira 1195
193 Alpha-Numeric System for Classification of Recordings : ANSCR wanutwira 309
194 Air Drying (Library) wanutwira 883
195 ตัวแทนจัดหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Aggregator) wanutwira 777
196 รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph) wanutwira 4251
197 การเข้าเล่มแบบไสกาว (Adhesive Binding) wanutwira 1052
198 กระดาษกรด (Acid Paper) wanutwira 461
199 การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศเกาหลี supaporn 434
200 การบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ในลักษณะของสัญญาใบ อนุญาตให้เข้าถึงและใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์เดียวระดับชาติ (National Site License) ของประเทศออสเตรเลีย supaporn 524
 
Page 10 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik