Very Cheap Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 หนังสือต้องห้าม (Banned book) wanutwira 420
182 อัตชีวประวัติ (Autobiography) wanutwira 1004
183 การเรียงลำดับอักษร (Alphabetization) wanutwira 464
184 เลขหนังสือ (Book number) wanutwira 1840
185 ภาพผู้แต่งหนังสือ (Author portrait) wanutwira 416
186 หนังสือเสียง (Audiobook) wanutwira 1602
187 ภาคผนวก (Appendix) wanutwira 750
188 รายงานประจำปี (Annual report) wanutwira 1732
189 หนังสือโบราณ (Antiquarian book) wanutwira 355
190 หนังสือรวมเรื่อง (Anthology) wanutwira 389
191 งานเขียนที่ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (Anonymous work) wanutwira 261
192 คำย่อ (Acronym) wanutwira 749
193 หนังสือสอนตัวอักษรสำหรับเด็กเล็ก (Alphabet book) wanutwira 570
194 การเย็บเล่มแบบคอปติก (Coptic binding) wanutwira 978
195 วัสดุแผนที่ (Cartographic Materials) wanutwira 524
196 รางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) wanutwira 569
197 ไบต์ (Byte) wanutwira 585
198 กระดานข่าว (Bulletin board) wanutwira 936
199 ตู้รับคืนหนังสือ (Book drop) wanutwira 654
200 บัตรอเพอร์เจอร์ (Aperture Card) wanutwira 552
 
Page 10 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik