Overnight Canadian Viagra
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ (Grey Literature) wanutwira 652
142 วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค (Gift) wanutwira 408
143 โครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย pensiri 797
144 ประสบการณ์การแปลงผันดิจิทัลเอกสารของ STKS ด้วยV-shape Scanner pensiri 383
145 โกสท์ไรท์เตอร์ (Ghost Writer) wanutwira 553
146 กระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ (Film can) wanutwira 473
147 เทพนิยาย (Fairy tale) wanutwira 849
148 ของสะสม (Ephemera) wanutwira 372
149 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) wanutwira 630
150 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) wanutwira 733
151 ภาพยนตร์สารคดี (Documentary) wanutwira 1279
152 วันกำหนดส่ง (Due date) wanutwira 1102
153 แผนภาพ (Diagrams) wanutwira 733
154 สมพัตสร (Almanac) Satapon Yosakonkun 2667
155 Archives wanutwira 404
156 การซ่อมหนังสือ (Book repair) wanutwira 1530
157 บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service) wanutwira 461
158 การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น (Shelving for books) wanutwira 1145
159 การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด (Preservation) wanutwira 1468
160 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript) wanutwira 1478
 
Page 8 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik