KamagraGeneric Cialis PillsCialis Price In CanadaUnited Healthcare ViagraViagra Online Pharmacy
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service) wanutwira 409
142 การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น (Shelving for books) wanutwira 925
143 การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด (Preservation) wanutwira 1235
144 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript) wanutwira 1285
145 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) wanutwira 21702
146 บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference librarian) wanutwira 823
147 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) wanutwira 683
148 ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Impact factor) wanutwira 551
149 พิมพลักษณ์ (Imprint) wanutwira 2019
150 ขนาดของหนังสือ (Book size) wanutwira 3515
151 ชื่อโดเมน (Domain name) wanutwira 313
152 นามานุกรม (Directory) wanutwira 666
153 ห้องสมุดรับฝาก (Depository library) wanutwira 534
154 รายการโยง (Cross-reference) wanutwira 557
155 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) wanutwira 3216
156 ระบบโคลอน (Colon classification) wanutwira 864
157 วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Children’s literature) wanutwira 1794
158 ชั้นหนังสือ (Book shelf) wanutwira 554
159 การเล่าเรื่องหนังสือ (Book talk) wanutwira 499
160 ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile library) wanutwira 955
 
Page 8 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik