Buy Viagra Without PrescriptionsCialis Professional 100 MgReal Cialis OnlineSuper ViagraWhere To Buy Viagra Uk
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้น (Shelving for books) wanutwira 915
142 การระวังรักษาทรัพยากรห้องสมุด (Preservation) wanutwira 1217
143 ต้นฉบับตัวเขียน (Manuscript) wanutwira 1269
144 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) wanutwira 21605
145 บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference librarian) wanutwira 812
146 ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) wanutwira 669
147 ค่าวัดความถี่ของการอ้างอิงบทความวารสารในแต่ละปี (Impact factor) wanutwira 541
148 พิมพลักษณ์ (Imprint) wanutwira 1995
149 ขนาดของหนังสือ (Book size) wanutwira 3464
150 ชื่อโดเมน (Domain name) wanutwira 310
151 นามานุกรม (Directory) wanutwira 659
152 ห้องสมุดรับฝาก (Depository library) wanutwira 522
153 รายการโยง (Cross-reference) wanutwira 545
154 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) wanutwira 3182
155 ระบบโคลอน (Colon classification) wanutwira 855
156 วรรณกรรมสำหรับเด็ก (Children’s literature) wanutwira 1782
157 ชั้นหนังสือ (Book shelf) wanutwira 549
158 การเล่าเรื่องหนังสือ (Book talk) wanutwira 492
159 ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Bookmobile library) wanutwira 947
160 ที่คั่นหนังสือ (Book mark) wanutwira 557
 
Page 8 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik