Levitra CouponCialis GenericCialis Discount GenericBuy Viagra Online In UkViagra Without Rx
หน้าแรก คลังความรู้ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และห้องสมุด

การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้ห้องสมุด สาระความรู้สำหรับบรรณารักษ์ และการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 แปลคำศัพท์ฉบับออนไลน์ : ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน Boonlert Aroonpiboon 1586
122 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายดาต้าเวิร์ส (Dataverse Network) supaporn 586
123 มาตรฐานสากลประจำเอกสารดิจิทัล : Digital Object Identifier (DOI) supaporn 927
124 เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ (Grey Literature) wanutwira 544
125 วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค (Gift) wanutwira 329
126 โครงการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย pensiri 691
127 ประสบการณ์การแปลงผันดิจิทัลเอกสารของ STKS ด้วยV-shape Scanner pensiri 324
128 โกสท์ไรท์เตอร์ (Ghost Writer) wanutwira 456
129 กระป๋องฟิล์มภาพยนตร์ (Film can) wanutwira 403
130 เทพนิยาย (Fairy tale) wanutwira 632
131 ของสะสม (Ephemera) wanutwira 307
132 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) wanutwira 527
133 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) wanutwira 643
134 ภาพยนตร์สารคดี (Documentary) wanutwira 1084
135 วันกำหนดส่ง (Due date) wanutwira 968
136 แผนภาพ (Diagrams) wanutwira 637
137 สมพัตสร (Almanac) Satapon Yosakonkun 2430
138 Archives wanutwira 339
139 การซ่อมหนังสือ (Book repair) wanutwira 1367
140 บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Document Delivery Service) wanutwira 406
 
Page 7 of 17

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและให้บริการความรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

film izle film izle pornosikis sikiselim pembedelik